Category Archives: Tờ Khai

Mẫu NA13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam Mẫu NA 13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ công […]

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Mẫu NA 12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài  ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ công an Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước […]

Công văn gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu đơn gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài Mẫu  đơn NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download) Hướng dẫn cách điền mẫu tờ khai xin cấp visa gia hạn visa ==> Video tại đây Công văn xin gia […]

Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú

Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam Mẫu NA 11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ công an. Biểu Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho […]

Mẫu NA15, đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới

MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI  MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn visa Việt […]

Các biểu mẫu mới xin cấp visa thị thực, tạm trú, thường trú cho người nước ngoài

Hệ thông biểu mẫu, giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 1. Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt […]

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy […]

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị xin cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài Form biểu mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài  được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an. Tờ khai […]

Mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA 9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài 5 năm Biểu mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 Biểu mẫu […]

Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam

Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Form Mẫu NA 3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an bao […]

(Hộ chiếu) 093.903.4333