Category Archives: Tờ Khai

Form mẫu N19 – Tờ khai xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Mẫu N19 – Tờ khai và đơn xin cấp miễn thị thực Việt Nam cho người nước ngoài Mẫu N19 là tờ khai sử dụng vào việc xin cấp miễn thị thực có thời hạn tối đa là 5 năm cho người nước ngoài không phân biệt quốc tịch có vợ hoặc chồng là người […]

Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cục quản lý xuất nhập cảnh quy định Biểu mẫu NA 8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Biểu mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA […]

Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA 6 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Mẫu NA6, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 […]

Mẫu NA2 – Đơn, công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Mẫu công văn đề nghị nhập cảnh cho người nước ngoài  vào Việt Nam – Mẫu NA2 Hướng dẫn khai mẫu NA2 và cách điền mẫu NA2  online với các quy định của Cục quản lý xuất nhập cảnh. Mẫu NA2 – Công văn xin nhập cảnh, thư mời bảo lãnh của doanh nghiệp cho […]

Mẫu tờ khai TK03, TK04, TK05 – Các loại đơn xin xác nhận việc mất hộ chiếu phổ thông

Tờ khai liên quan đến việc mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước và ở nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an 1. Mẫu tờ khai hộ chiếu TK05- Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước  2. Mẫu tờ khai hộ […]

Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an 1. Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước (Nộp tại cơ quan xuất nhập cảnh) 2. Tờ khai xin cấp hộ chiếu TK02 cho […]

Mẫu NA5 Tờ khai, mẫu đơn đề nghị cấp visa thị thực, gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp mới visa, gia hạn visa visa cho người nước ngoài- Cục quản lý xuất nhập cảnh Mẫu (Form) NA5 – Tờ khai/đơn đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  […]

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt […]

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Mẫu NA18, Danh sách người […]

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Mẫu NA 14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam ban hành kèm theo thông tư  số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn visa Việt […]

(Hộ chiếu) 093.903.4333