Category Archives: Tờ Khai

Mẫu NA2 – Đơn, công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Mẫu công văn đề nghị nhập cảnh cho người nước ngoài  vào Việt Nam – Mẫu NA2 Hướng dẫn khai mẫu NA2 và cách điền mẫu NA2  online với các quy định của Cục quản lý xuất nhập cảnh. Mẫu NA2 – Công văn xin nhập cảnh, thư mời bảo lãnh của doanh nghiệp cho […]

Mẫu tờ khai TK03, TK04, TK05 – Các loại đơn xin xác nhận việc mất hộ chiếu phổ thông

Tờ khai liên quan đến việc mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước và ở nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an 1. Mẫu tờ khai hộ chiếu TK05- Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước  2. Mẫu tờ khai hộ […]

Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an 1. Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước (Nộp tại cơ quan xuất nhập cảnh) 2. Tờ khai xin cấp hộ chiếu TK02 cho […]

Mẫu NA5 Tờ khai, mẫu đơn đề nghị cấp visa thị thực, gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp mới visa, gia hạn visa visa cho người nước ngoài- Cục quản lý xuất nhập cảnh Mẫu (Form) NA5 – Tờ khai/đơn đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  […]

Công văn gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu đơn gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài Mẫu  đơn NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download) Hướng dẫn cách điền mẫu tờ khai xin cấp visa gia hạn visa ==> Video tại đây Công văn xin gia […]

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt […]

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Mẫu NA18, Danh sách người […]

Mẫu NA15, đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới

MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI  MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn visa Việt […]

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Mẫu NA 14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam ban hành kèm theo thông tư  số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn visa Việt […]

Mẫu NA13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam Mẫu NA 13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ công […]

(Hộ chiếu) 093.903.4333