Danh Sách Các Đại Sứ Quán Kiêm Nhiệm Việt Nam Tại Nước Bạn

HoChieuViet gửi đến các bạn tham khảo Danh sách các nước không có đại sứ quán tại Việt Nam; mà chỉ có Đại sứ quán kiêm nhiệm Việt Nam ở nước bạn.

Nội dung chính

Danh Sách Các Nước Có Đại Sứ Quán Kiêm Nhiệm Việt Nam Tại Nước Bạn

Dai-su-quan-kiem-nhiem-viet-nam-tai-nuoc-ban-1

1. AFGHANISTAN: ĐSQ Afghanistan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 8 Dong Zhi Men Wai Da Jie Beijing, China
 • Tel: +86-10-65320240
 • Fax: +86-10-65322269
 • Email: afgemb.beijing@gmail.com

2. ALBANIA: ĐSQ Albania tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • 2952 Jalan Bukit Ledang, Off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Tel: +60-3-20937808
 • Fax: +60-3-20937359
 • Email: albania@strearmyx.com

3. ANGOLA: ĐSQ Angola tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 81 Ta Yuan Diplomatic Office Building
 • Tel: +86-10-65326968
 • Fax: +86-10-65326992

4. ARMENIA: ĐSQ Armenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 9 Tayuan Nanxiaojie, Chaoyang District, Beijing, 100600
 • Tel: +86-10-65325677
 • Fax: +86-10-65325654
 • Email: armchinaembassy@mfa.am

5. AZERBAIJAN: ĐSQ Azerbaijan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Qijiayuan Diplomatic Compound Villa No.B-3, 100600 Beijing
 • Tel: +86-10-65324614
 • Fax: +86-10-65324615
 • Email: mailbox@azerbembassy.org.cn

6. BAHRAIN: ĐSQ Bahrain tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing 10-06 No.22, Dong Fang Donglu Road Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound
 • Tel: +86-10-65326483
 • Fax: +86-10-65326393
 • Email: kingdombahrain@yahoo.cn

7. BENIN: ĐSQ Bênanh tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 38 Guang Hua Lu 100600 Beijing
 • Tel: +86-10+65322741-2302
 • Fax: +86-10-65325103

8. BURKINA FASO: ĐSQ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

 • F-3/1, Vasant Vihar, New Delhi 110057
 • Tel: +91-11-26140641
 • Fax: +91-11-26140630
 • Email: emburnd@bol.net.in

9. BURUNDI: ĐSQ Burundi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 25 Guang Hua Lu
 • Tel: +86-10-65321801
 • Fax: +86-10-65322381
 • Email: ambbubei@yahoo.fr

10. COLOMBIA: ĐSQ Colombia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • 19A-28-2, Level 28, UOA Center No.19 Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur
 • Tel: +60-3-21645488 / 89
 • Fax: +60-3-21645487
 • Email: emcomal@streamyx.com / Website: www.embcolombia.com.my

11. CROATIA: ĐSQ Croatia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • Số 3 Jalan Mengkuang, Off Jalan Ru, Ampang, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia
 • Tel: +60-3-42535340
 • Fax: +60-3-42535217
 • Email: croemb.kuala-limpur@mvpei.hr

12. CYPRUS: ĐSQ Síp tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

 • New Delhi, 67 Jor Bagh New Delhi 110003
 • Tel: +91-11-24697503
 • Fax: +91-11-24628828
 • Email: delhihc@mfa.gov.cy

13. DEMOCRATC REPUBLIC OF THE CONGO: ĐSQ Côngô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

 • New Delhi, B3/61, Safdarjung Enclave, New Delhi 110029
 • Tel: +91-11-41660976
 • Fax: +91-11-41663152
 • Email: congoembassy@yahoo.co.in

14. DOMINICA: ĐSQ Dominica tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

 • New Delhi, 4 Munirka Marg 1st Floor Vasant Vihar, New Delhi 110057
 • Tel: +91-11-46015000
 • Fax: +91-11-46015004
 • Email: hans@dr-embassy-india.com

15. EAST TIMOR: ĐSQ Đông Timo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • 62 Jalan Ampang Hilir 55000 Kuala Lumpur
 • Tel: +60-3-42562046
 • Fax: +60-3-42562016
 • Email: embaixoda_tl_kl@yahoo.com

16. ECUADOR: ĐSQ Êcuađo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, 10th Fool, West Block, 50450, Kuala Lumpur
 • Tel: +60-3-21605078
 • Fax: +60-3-21635096
 • Email: embecua@po.jaring.my

17. EQUATORIAL GUINEA: ĐSQ Ghine Xích đạo tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 2 Dong Si Jie, San Li Tun 100600 Beijing
 • Tel: +86-10-65323679
 • Fax: +86-10-65320438
 • Email: embassy.beijing@mfa.ee

18. ESTONIA: ĐSQ Extônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • C-617/618, Office Building of Beijing Lufthansa Center, Chaoyang Dist. Beijing 100125
 • Tel: +86-10-64637913
 • Fax: +86-10-64637908
 • Email: embassy.beijing@mfa.ee

19. ETHIOPIA: ĐSQ Êtiôpia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing 3 Xiushuinanjie, Jianwai
 • Tel: +86-10-65325258
 • Fax: +86-10-65325591
 • Email: ethiochina@yahoo.com

20. FIJI: ĐSQ Cộng hoà Phigi tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • Level 2 Menara Chan, 138 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
 • Tel: +60-3-27323335
 • Fax: +60-3-27327555
 • Email: fhckl@pd.jaring.my

21. GHANA: ĐSQ Gana tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 8 San Li Tun Lu Beijing, 100600
 • Tel: +86-10-65321319 / 65321544
 • Fax: +86-10-65323602
 • Email: ghaemb@public.bta.net.cu

22. GUINEA: ĐSQ Ghinê tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 2 Xi Liu Jie, San Li Tun Beijing 100600
 • Tel: +86-10-65323649
 • Fax: +86-10-65324957

23. ICELAND: ĐSQ Aixơlen tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

 • Landmark Tower 1#802, 8 Dong San Huan Bie Lu Chaoyang Dist, 100004 Beijing, China
 • Tel: +86-10-65907795/6
 • Fax: +86-10-65907801
 • Email: icemb.beijing@utn.stjr.is

24. IVORY COAST: ĐSQ Cốtđivoa (Bờ Biển Ngà) tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing 9 San Li Tun, Bei Xiao Jie Chaoyang Dist.
 • Tel: +86-10-65321223
 • Fax: +86-10-65322407
 • Email: culture@ambaci.org

25. JAMAICA: ĐSQ Giamaica tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing 6-2-72 Jian Guo Men Wai, Diplomatic Compound, #1 Xiu Shui Str, Beijing 100600
 • Tel: +86-10-65320670

26. JORDAN: ĐSQ Gioócđani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 5 Dong Liu Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
 • Tel: +86-10-65323906
 • Fax: +86-10-65323283
 • Email: beijingmission@jordan-embassy.com

27. KAZAKHSTAN: ĐSQ Cadăcxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 9 Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, 100600
 • Tel: +86-10-65326182
 • Fax: +86-10-65326183
 • Email: kz@kazenbchina.org

28. KYRGYZSTAN: ĐSQ Cưrơgưdơxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 2-4-1, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
 • Tel: +86-10-65326458
 • Fax: +86-10-65326459

29. LITHUANIA: ĐSQ Lítva tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Tel: +86-10-84518520
 • Fax: +86-10-84514442
 • Email: amb.cn@urm.lt

30. LEBANON: ĐSQ Libăng tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

 • Chiyoda House Bldg., 5th Fl, 2-17-8 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
 • Tel: +81-3-35801227
 • Fax: +81-3-35802281

31. LESOTHO: ĐSQ Lêxôthô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

 • New Delhi, B8/19, Vasant Vihar New Delhi – 110057
 • Tel: +91-11-41660713
 • Fax: +91-11-26141636
 • Email: lesothonewdelhi@airtelmail.in

32. MACEDONIA: ĐSQ Mácxêđônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, San Li Tun Diplomatic Compound
 • Tel: +86-10-65327846
 • Fax: +86-10-65327847
 • Email: beijing@mfa.gov.mk

33. MADAGASCAR: ĐSQ Mađagaxca tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 3 San Li Tun, Dong Jie Beijing, 100600
 • Tel: +86-10-65322785
 • Fax: +86-10-65322102
 • Email: ambamadbeijing@yahoo.com

34. MALDIVES: ĐSQ Manđivơ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

 • New Delhi B2, Anand Niketan, New Delhi-110057
 • Tel: +91-11-41435701
 • Fax: +91-11-41435709
 • Email: admin@maldiveshighcom.in

35. MALI: ĐSQ Mali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 8 Dong Si Jie, San Li Tun
 • Tel: +86-10-65321704
 • Fax: +86-10-65321618
 • Email: ambamali@public2.bta.net.cn

36. MALTA: ĐSQ Manta tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 1-51 San Li Tun, Diplomatic Compound
 • Tel: +86-10-65323114
 • Fax: +86-10-65326125
 • Email: maltaembassy.beijing@gov.mt

37. MAURITANIA: ĐSQ Môritani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 9 Dong San Jie San Li Tun
 • Tel: +86-10-65321346
 • Fax: +86-10-65321685

38. NAMIBIA: ĐSQ Namibia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 2-9-2, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, P.R. China, 100600
 • Tel: +86-10-65324810
 • Fax: +86-10-65324549
 • Email: nanemb@eastnet.com.cn

39. NEPAL: ĐSQ Nêpan tại Hàn Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 445-7 Huam Dong, Yongsan Gu Seoul
 • Tel: +82-2-37899770
 • Fax: +82-2-7368848
 • Email: nepembseoul@yahoo.com 
 • Website: www.nepembseoul.gov.np

40. OMAN: ĐSQ Ôman tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

 • 82 Saeng Thong Thani Tower, 32nd Floor, North Sathorn Road Bangkok 10500
 • Tel: +66-2-6399380
 • Fax: +66-2-6399390
 • Email: embassyoman@yahoo.com

41. PALAU: ĐSQ Palau tại Philippin kiêm nhiệm Việt Nam

 • Unit 101, Marbella Condo II, 2071 Roxas Blvd, Malate, Manila
 • Tel: +63-2-5222849
 • Fax: +63-2-5210402
 • Email: ropembassy_pi@pldtdsl.net

42. PAPUA NEW GUINEA: ĐSQ Papua Niu Ghinê tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

 • Panin Bank Centre, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031-Japan
 • Tel: +62-21-72511218
 • Fax: +62-21-7201012
 • Email: kdujkt@cbn.net.id

43. PARAGUAY: ĐSQ Paraguay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

 • 3-6-33, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031- Japan
 • Tel: +81-3-34933071
 • Fax: + 81-3-34933075
 • Email: embajada-consulado@embapar.jp / Website: www.embajar.jp

44. PERU: ĐSQ Pêru tại Bangkok kiêm nhiệm Việt Nam

 • Glas Haus Building, 16th Floor, 01 Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
 • Tel: +66-2-2606243
 • Fax: +66-2-2606244
 • Email: peru@peruthai.or.th / Website: www.peru.org.pe

45. PORTUGAL: ĐSQ Bồ Đào Nha tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

 • 26 Bush Lane, New Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
 • Tel: +66-2-2342123
 • Fax: +66-2-6396113
 • Email: banguecoque@mne.pt

46. QATAR: ĐSQ Cata tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

 • 14th Floor, Capotal Tower, All Season Place, 87/1 Wireless Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
 • Tel: +66-2-6601111
 • Fax: +66-2-6601122
 • Email: info@qatarembassy.or.th / Website: www.qatarembassy.org.th

47. CONGO: ĐSQ Cônggô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 7 San Li Tun, Dong Si Jie, Chaoyang Dist, Beijing
 • Tel: +86-10-65321387
 • Fax: +86-10-65322915
 • Email: ambacob@yahoo.fr

48. RWANDA: ĐSQ Ruanđa tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 30 Xiushui Beijie 100600 Beijing
 • Tel: +86-10-65322193
 • Fax: +86-10-65322006
 • Email: ambabeijing@minaffet.gov.rw

49. SERBIA: ĐSQ Xécbia tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

 • Jalan H.O.S. Cokaroaminoto 109 menteng Jakarta Pusat 10310
 • Tel: +62-21-3143560
 • Fax: +62-21-3143613
 • Email: embjakarta@serbian-embassy.org

50. SEYCHELLES: ĐSQ Xâysen tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, Room 1105, The Spaces, 8 Dong Da Qiao Lu Road, Chaoyang Dist
 • Tel: +86-10-58701192
 • Fax: +86-10-58701219
 • Email: embassy@seychelles-cn.org

51. SLOVENIA: ĐSQ Slovenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 57 Block F, Ya Qu Yuan King’s Garden Villas 18 Xiao Yun Road, Chao Yang Dist, Beijing 100016
 • Tel: +86-10-64681030
 • Fax: +86-10-64681040
 • Email: vpe@gov.si

52. SOMALIA: ĐSQ Somali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 2 San Li Tun Lu, Chao Yang Dist
 • Tel: +86-10-65321651
 • Fax: +86-10-65321752
 • Email: somaliaemb.beij@yahoo.com

53. SYRIA: ĐSQ Xiri tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 6 Dongsi Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
 • Tel: +86-10-65321372
 • Fax: +86-10-65321575
 • Email: sy@syria.org.cn

54. TANZANIA: ĐSQ Tanzania tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 8 Ling Ma He Nan Lu Chaoyang, Beijing 100600
 • Tel: +86-10-65321491
 • Fax: +86-10-65324351
 • Email: tanrep@tanzaniaembassy.org.cn

55. TOGO: ĐSQ Tô gô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 11 Dongzhi Wai Dajie 100600 San Li Tun
 • Tel: +86-10-65322202
 • Fax: +86-10-65325884
 • Email: ambattogochine@yahoo.fr

56. TUNISIA: ĐSQ Tuynidi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 1 San Li Tun Dong Jie Beijing 100600
 • Tel: +86-10-65322435
 • Fax: +86-10-65325818
 • Email: at_beijing@netchina.com.cn

57. UGANDA: ĐSQ Uganda tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • Beijing, 5 San Li Tun Dong Jie 100600 Beijing
 • Tel: +86-10-65321708
 • Fax: +86-10-65322242
 • Email: ugembssy@public.bta.net.cn ; Website: www.ugandaembassycn.org

58. URUGUAY: ĐSQ Urugay tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • Lot 6E, 6th Floor UBN Tower 10, Jalan P, Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
 • Tel: +60-3-20313669
 • Fax: +60-3-23315669
 • Email: urukuala@streamyx.com

59. UZBEKISTAN: ĐSQ Udơbêkixtan tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

 • Menara Raijawali, 17th Floor, J1, Mega Kuningan, Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950
 • Tel: +62-21-5222581
 • Fax: +62-21-5222582
 • Email: inbox@uzbemb.or.id

60. YEMEN: ĐSQ Yêmen tại Malaysa kiêm nhiệm Việt Nam

 • 7 Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, Kuala Lumpur 55000
 • Tel: +60-3-42511793
 • Fax: +60-3-42511794
 • Email: secretary@yemennembassykl.com

61. ZAMBIA: ĐSQ Dămbia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

 • 5 Dongsi Jie, Chaoyang Dist, Beijing 100600
 • Tel: +86-10-65321554
 • Fax: +86-10-65321891
 • Email: info@zambiaembassychina.cn

62. ZIMBABWE: ĐSQ Dimbabuê tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

 • Kuala Lumpur, 124 Jalan Sembilan, Taman Ampang Utama 68000 Ampang, Selangor
 • Tel: +60-3-42516778
 • Fax: +60-3-42527252
 • Email:  zhck@streamxy.com

Xem thêm dịch vụ cung cấp:

 1. Bảng Giá Làm Hộ Chiếu
 2. Dịch vụ Làm Hộ Chiếu Nhanh
 3. Dịch vụ Đổi Passport Nhanh

Trên đây là Danh Sách Các Đại Sứ Quán Kiêm Nhiệm Việt Nam Tại Nước BạnHoChieuViet chia sẻ đến bạn. Nếu cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với HoChieuViet qua địa chỉ dưới đây.

CÔNG TY TNHH HOCHIEUVIET.VN

 • Địa chỉ: 361, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại:  093.903.4333
 • EMail: hochieuviet@gmail.com
 • Website: http://hochieuviet.vn
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

(Hộ chiếu) 093.903.4333