Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi vào Việt Nam làm việc theo hợp đông lao động ký kết với các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài hay văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, …

Thì người sử dụng lao động người nước ngoài phải có trách nhiệm xin Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài hay còn gọi là Giấy phép lao động để họ làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Cụ thể…

Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài yêu cầu những gì?

Work-permit-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2

Bước đầu tiên là người sử dụng lao động cần phải xin chấp thuận vị trí công việc hay còn gọi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với Sở Lao Động Thương Binh – Xã Hội tại nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

Sau đó, Sở Lao Động Thương Binh – Xã Hội sẽ có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận cho người nước ngoài được làm việc tại Việt Nam.

Để xin được Work Permit Việt Nam. Thì người nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Quy trình và thủ tục chi tiết để tiến hành xin Work Permit cho người nước ngoài tại Việt Nam như thế nào và cơ quan nào của Việt Nam xử lý? Và thời hạn tối đa của Work Permit cho người lao động nước ngoài là mấy năm?, …

Có rất nhiều vấn đề cần quan tâm mà cả người sử dụng lao động và người nước ngoài cần phải tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện dịch vụ này nhé.

Trường hợp nào thì được cấp Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài? Người nước ngoài cần có những giấy tờ gì để xin Work Permit Việt Nam? Về cơ bản, đối người lao động nước ngoài thuộc các vị trí như: nhà quản lý, chuyên gia, hay lao động kỹ thuật thì bắt buộc họ phải có đầy đủ hồ sơ theo qui định của Luật lao động Việt Nam;

Cụ thể là NĐ11/2016, trong đó những giấy tờ cá nhân phải có bao gồm Bằng cấp ít nhất từ cao đẵng trở lên; xác nhận kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài ít nhất từ trên 03 năm trở lên ở vị trí phù hợp hoặc tương đương với vị trí mà họ sẽ đảm nhận ở Việt Nam.

Và họ phải có lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc Việt Nam xác nhận không phạm tội hoặc có án tích hình sự; và có giấy xác nhận đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Điều Kiện để được cấp Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài

Work-permit-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai-3

 • Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu của công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam; hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Thì phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Trình tự thủ tục xin Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài

BƯỚC 1: Xin công văn chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài hay còn gọi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho đơn vị sử dụng lao động (công ty, nhà thầu, văn phòng đại diên…); Thì đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đề nghị cấp Giấy Phép Lao Động cho Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc.

Nếu như Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội có văn bản trả lời chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài thì chuyển sang bước 2.

Work-permit-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai-4

BƯỚC 2: Hồ sơ xin cấp Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của đơn vị sử dụng lao động.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
 3. Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc nước ngoài – Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp:
  • Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
  • Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần Lý lịch tư pháp Việt Nam do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc do Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.
 4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  • Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành: Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức; Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia: Có văn bản xác nhận là chuyên gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; Hai là có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
  • Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật: là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo.
 5. Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội.
 6. 02 tấm ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 2 tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
 7. Hộ chiếu sao y công chứng nguyên cuốn trên giấy A4.

Chú ý: Đối với các giấy tờ Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, các bằng cấp và giấy xác nhận kinh nghiệm; Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian xử lý: Từ 4 – 6 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ.

Tại sao phải xin Work Permit Việt Nam cho lao động người nước ngoài?

Căn cứ theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi điều 22, Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với cả người sử lao động và khi người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có Work Permit Việt Nam – giấy phép lao động hoặc không giấy xác nhận miễn giấy phép lao động như sau:

1. Các mức phạt đối với người sử dụng lao động không xin Work Permit Việt Nam cho người nười nước ngoài

Người sử dụng lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam phải có Work Permit Việt Nam – giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp phải xin giấy phép lao động. Do đó, khi doanh nghiệp không tuân thủ theo quy định của Nghị định này về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài; Thì người sử lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

<1>. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động; hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

<2>. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có Work Permit Việt Nam – giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo 1 trong các mức sau đây:

 • Từ 30 triệu đồng đến 45 triệu đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
 • Từ 45 triệu đồng đến 60 triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
 • Từ 60 triệu đồng đến 75 triệu đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

<3>. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.”

Work-permit-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai-5

2. Các mức phạt đối với người lao động nước ngoài không có Work Permit Việt Nam

Trục xuất người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam khi có 1 trong các hành vi sau đây:

 • Làm việc tại Việt Nam nhưng không có Work Permit Việt Nam – giấy phép lao động theo quy định của pháp luật; Ngoại trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 • Sử dụng Work Permit Việt Nam – giấy phép lao động đã hết hạn.

Trên đây là thông tin chi tiết về Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài mà HoChieuViet chia sẻ đến bạn đọc, Nếu cần hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:

HOCHIEUVIET.VN  – XIN VISA NHANH

 • Địa chỉ: 361, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại: 093.903.4333
 • EMail: hochieuviet@gmail.com
 • Website: https://hochieuviet.vn