Miễn Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Những trường hợp hay đối tượng nào thì được miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài? các loại giấy tờ cần phải cung cấp để chứng minh người nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động Việt Nam là gì?

Có tự động được miễn hay không?. Tất cả những vấn đề trên sẽ được Hộ Chiếu Việt chia sẻ chi tiết trong nội dung bài viết này.

Căn cứ theo Nghị định 11/2016-CP để người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thì họ phải có giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được xác nhận bởi Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội các tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây: Làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật; Ngoại trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Những trường hợp nào được miễn Giấy Phép Lao Động Việt Nam?

Mien-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2

 • Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng; hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam hiện không xử lý được.
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
 • Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam và làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới. Cụ thể gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác; nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
  Giáo viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cử sang Việt Nam giảng dạy tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
  Tình nguyện viên.
 • Người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương; thực hiện tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian không quá 30 ngày.
  Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương ký kết theo quy định của pháp luật.
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các bước xin miễn Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài chi tiết

Căn cứ theo Nghị định 11/2016-CP để người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam; Thì họ phải có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp/ miễn giấy phép lao động được xác nhận bởi Sở Lao động

– Thương binh và Xã Hội các tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc, cần thực hiện qua 02 bước như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ xin giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc; Nếu như có văn bản trả lời chấp thuận vị trí tuyển dụng người lao động nước ngoài thì tiến hành bước 2.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ theo đối tượng được miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Các bước xin miễn Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài

 • Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 • Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: Họ, tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, vị trí công việc của người lao động nước ngoài.
 • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp hoặc miễn giấy phép lao động.
  Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam (Quyết định, thư bổ nhiệm hoặc điều động nội bộ phải là người được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng).
 • Văn bản xác nhận kinh nghiệm là nhà quản lý, giám đốc điều hành, Chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với vị trí công việc.
 • Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành phần văn phòng đại diện hoặc chi nhánh.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp/ miễn giấy phép lao động là 1 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 1 bản sao có chứng thực; nếu như của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là thông tin chi tiết về Miễn Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài mà HoChieuViet thông tin đến bạn đọc, Nếu cần hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:

HOCHIEUVIET.VN – XIN VISA NHANH

 • Địa chỉ: 361, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại: 093.903.4333
 • EMail: hochieuviet@gmail.com
 • Website: https://hochieuviet.vn