Điều khoản sử dụng

hochieuviet.vn thông báo đến bạn một vài điều khoản khi bạn truy cập và sử dụng website của hochieuviet.vn. Trong quá trình làm việc, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này.

Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Hãy dành thời gian đọc kỹ các thông tin sau để chắc chắn rằng bạn nắm được các điều khoản từ phía công ty.

1. Giới hạn sử dụng

Những tên gọi, hình ảnh và logo để nhận diện thương hiệu hochieuviet.vn trực thuộc HỘ CHIẾU VIỆT là những dấu hiệu độc quyền của Công ty. Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong website này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của HỘ CHIẾU VIỆT. Khi bạn truy xuất website của Công ty, bạn đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận.

Bạn không được phép sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dung bằng bất cứ cách nào mà không có sự cho phép của Công ty bằng văn bản.

2. Đề xuất và cung cấp

hochieuviet.vn khuyến cáo bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn như sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến “sở hữu trí tuệ” qua website này.

hochieuviet.vn không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng cũng như không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng của bạn.

Nếu bắt gặp được hochieuviet.vn sử dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, công ty sẽ có đặc quyền đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến ý tưởng đấy.

hochieuviet.vn sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

3. Từ chối bảo đảm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website visadatviet.com và sử dụng các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

4. Tính sẵn có của các dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên trang có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể của bạn, hoặc không có sẵn ở nơi nào cả. Bạn có thể kiểm tra văn phòng đại điện đã được hochieuviet.vn ủy quyền tại địa phương để biết các sản phẩm và dịch vụ cụ thể có sẵn ở khu vực bạn sinh sống hay không.

5. Các liên kết siêu văn bản trên trang web này

Để tiện cho bạn, trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, hochieuviet.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó.

6. Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên trang web hochieuviet.vn

Bất kỳ phần mềm nào có thể có sẵn để tải về từ trang là sản phẩm bản quyền của hochieuviet.vn hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan. Phần mềm có sẵn để tải về chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng và việc sử dụng phần mềm phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận giấy phép người sử dụng vốn được kèm theo hoặc bao gồm trong Phần mềm (“Thỏa thuận giấy phép”). Mọi việc sao chép hay phân phối lại phần mềm không tuân thủ thoả thuận giấy phép có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

7. Tài nguyên truyền dẫn

Trong quá trình bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được hochieuviet.vn nhận, hochieuviet.vn không đảm bảo về độ an toàn bí mật thông tin của e-mail trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.