Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Việt Nam

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Hà Nội:

  • từ 9:30 đến 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Hà Nội

  • Địa chỉ: Số 58-60 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-24-36330536
  • Fax: 84-4-38244998
  • Email: cons.hanoi@mea.gov.in
  • Website: https://www.indembassyhanoi.gov.in/

Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Villa số 40, khu biệt thự An Phú, Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 84-28-37442400
  • Fax: 84-28 3744 2405/6110
  • Website: https://www.cgihcmc.gov.in/